วิทยุออนไลน์

วีดีโอการติดตั้งฟังออนไลน์

วีดีโอแนะนำวัดป่าเอราวัณ

watpaerawan

ขอเชิญสาธุชนร่วมตั้งชื่อพระพุทธรูปปางสมาธิ

ขอเชิญสาธุชนร่วมตั้งชื่อพระพุทธรูปปางสมาธิ 

สามารถส่งรายชื่อได้ที่

Line :

หรือผ่านทางสถานีวิทยุเสียงธรรมชาวพุทธ

เบอร์ : 042-853049

ประกาศผลรายชื่อในวันวิสาขะบูชา วันที่ 20 พฤษภาคม 2559

รูปภาพและวีดีโอกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมวันมาฆะบูชา

ประมวณผลภาพกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมวันมาฆะบูชา กิจกรรมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 – 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดป่าเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

 

 

งานปฎิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่าด้วยศีล ต้อนรับปีใหม่ด้วยธรรม

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมปฎิบัติธรรม ในวันส่งท้ายปีเก่า ปี 2558 สวดมนต์ข้ามปี เพื่อต้อนรับปีใหม่ ปี 2559  ที่วัดป่าเอราวัณ อ. เอราวัณ จ. เลย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2559

เรามาร่วมปฏิธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรมฟังธรรมจากพระปฏิบัติ นำพาผู้ที่เข้าร่วมปฎิบัติเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เพื่อต้อนรับสิ่งที่จะขึ้นในชีวิตในวันปีใหม่นี้

งานวัน อาจาริยะบูชาที่วัดหนองป่าพง

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมปฎิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพง  ในวันที่  14-17 มกราคม  2559

ในวันวันที่  16  มกราคม    2559   ช่วงบ่าย ขอเชิญเข้าร่วม ทำปะทักษินในบริเวณพระเจดีย์  โพธิญานเถร

ในบริเวณวัดหนองป่าพง จึงขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมในวันดังกล่าว