วิทยุออนไลน์

วีดีโอการติดตั้งฟังออนไลน์

วีดีโอแนะนำวัดป่าเอราวัณ

งานวัน อาจาริยะบูชาที่วัดหนองป่าพง

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมปฎิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพง  ในวันที่  14-17 มกราคม  2559

ในวันวันที่  16  มกราคม    2559   ช่วงบ่าย ขอเชิญเข้าร่วม ทำปะทักษินในบริเวณพระเจดีย์  โพธิญานเถร

ในบริเวณวัดหนองป่าพง จึงขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมในวันดังกล่าว