วิทยุออนไลน์

วีดีโอการติดตั้งฟังออนไลน์

วีดีโอแนะนำวัดป่าเอราวัณ

งานปฎิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่าด้วยศีล ต้อนรับปีใหม่ด้วยธรรม

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมปฎิบัติธรรม ในวันส่งท้ายปีเก่า ปี 2558 สวดมนต์ข้ามปี เพื่อต้อนรับปีใหม่ ปี 2559  ที่วัดป่าเอราวัณ อ. เอราวัณ จ. เลย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2559

เรามาร่วมปฏิธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรมฟังธรรมจากพระปฏิบัติ นำพาผู้ที่เข้าร่วมปฎิบัติเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เพื่อต้อนรับสิ่งที่จะขึ้นในชีวิตในวันปีใหม่นี้