วิทยุออนไลน์

วีดีโอการติดตั้งฟังออนไลน์

วีดีโอแนะนำวัดป่าเอราวัณ

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินที่วัดป่าเอราวัณ 2558

 

งานปฏิบัติธรรม 2558

งานปฏิบัติธรรม 2558

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐินสามัคคีที่วัดป่าเอราวัณ  อำเภอเอราวัณ   จังหวัดเลย    ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2558  เป็นวันรวม  ช่วงบ่ายฟังแสดงธรรมเทศนา  1  กันฑ์    ช่วงค่ำ  ทำวัตรวัตรเย็นและเจริญพุทธมนต์   หลังจากนั้นรับฟังพระธรรมเทศนา ตลอดคืน  เช้าของวันที่  3  พฤศจิกายน   2558  ร่วมกันตักบาตรในบริเวณวัด   เวลา  8. 00  น.  ร่วมถวายกฐินสามัคคีในเวลาดังกล่าว   จึงขอเชิญพุทธสาศนิกชนทุกท่านเข้าร่วมในงานครั้งนี้ในเวลาดังกล่าว  ที่  วัดป่าเอราวัณ  อ.  เอราวัณ  จ.  เลย

ติดต่อสอบถาม  ที่  0997702300  ได้ทุกเวลา